Opšta pravila i zaštitne mere

Zaštitne mere

Kao sa svakim električnim proizvodom, a naročito kada su u pitanju deca i osobe sa posebnim potrebama, sledeće osnovne sigurnosne predostrožnosti treba uvek poštovati da bi ste izbegli električni šok, požar ili povrede na osetljivoj sluzokoži.

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE!

Opasnosti:

Da biste umanjili rizik od elektrošoka:

 • Uvek isključite uređaj iz struje posle korišćenja.
 • Ne uključujte uređaj u struju mokrim rukama.
 • Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
 • Ne koristite uređaj za vreme tušuiranja.
 • Ne postavljajte uređaj na mesto odakle može pasti u kadu ili umivaonik.
 • Ako uređaj padne u umivaonik ili posudu koja sadrži vodu odmah ga isključite. Ne pomerajte ga i ne dodirujte vodu dok utikač ne bude uklonjen iz struje. Pošto ste ga izvadili iz vode, nemojte ga ponovo upotrebljavati, već ga odmah pošaljite u ovlašćen servis.
 • Čuvajte električni kabl dalje od vrelih površina.
 • Ne upotrebljavajte ovaj proizvod dok upotrebljavate hidrogen ili aerosol sprejeve.

Upozorenja:

Da biste smanjili rizik od opekotina, električnih šokova, vatre, ozbiljnih povreda ili povrede tkiva:

 • Ne priključujte uređaj u utičnice koje su drugačije voltaže od one koja je predviđena za korišćenje uređaja.
 • Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen kabl ili utikač, ako ne radi ispravno, ako je pao i oštetio se ili je upao u bilo kakvu tečnost. Kontaktirajte ovlašćeni servis.
 • Ne usmeravajte vodeni mlaz ispod jezika, u uši, nos ili druge osetljive regije. Ovaj uređaj proizvodi vodeni mlaz pod pritiskom koji može oštetiti ove regije.
 • Koristite ovaj uređaj samo prema navedenim uputstvima ili prema preporuci vašeg stomatologa.
 • Koristite samo dodatke i nastavke preporučene od Waterpik Inc.
 • Čuvajte električni kabl dalje od vrelih površina.
 • Ne upotrebljavajte ovaj proizvod dok upotrebljavate hidrogen ili aerosol sprejeve.

 Dodatna uputstva:

 • Ne koristite jod, izbeljivač ili eterična ulja sa ovim uređajem. Ne poštovanjem ovog pravila možete značajno oslabiti performanse uređaja i skratiti njegov vek trajanja.
 • Ne koristite uređaj ukoliko na jeziku ili u ustima imate otvorenu ranu.
 • Uređaji su predodređeni samo za kućnu upotrebu. Ne koristite na otvorenom.
 • Ne koristite ovaj uređaj više od 5 minuta u roku od dva sata. Duža upotreba može pregrejati motor i prouzrokovati oštećenje uređaja, kao i poništavanje garancije.
 • Uređaj koristite samo sa vodom ili drugim sredstvom preporučenim od strane stomatologa.
 • Decu treba nadgledati dok koriste uređaj kako biste bili sigurni da se sa njime ne igraju.
 • Ako Vas je lekar ili kardiolog savetovao da primite antibiotsku premedikaciju pre stomatološke intervencije, trebalo bi da se obratite svom zubaru pre nego što počnete da upotrebljavate ove uređaje.